Hasta Hakları Birim Sorumlularına Yönelik Hizmet İçi Eğitim
14 Şubat 2019

HASTA HAKLARI BİRİM SORUMLULARINA YÖNELİK HİZMET İÇİ EĞİTİM

Hasta hakları uygulamaları kapsamında; 2014/ 32 Sayılı Hasta Hakları Uygulamaları Genelgesinin "Hasta Hakları Birimi Sorumlusu" başlıklı maddesinin (c) bendinde "Hasta hakları konusunda eğitimi olmayan kişiler hasta iletişim birim sorumlusu olarak görevlendirilemez. Ancak sağlık tesisinde eğitim almış personel bulunmadığı hallerde şartlara uygun birim sorumlusu görevlendirilir. Sorumlunun en geç 3 ay içinde eğitim alması sağlanır. Hasta hakları eğitimi veya eğitici eğitimi sertifikası olan hasta iletişim birim sorumlularının tekrar eğitim almasına gerek yoktur. Hasta iletişim birimi sorumlusu, İl Koordinatörlüğü tarafından planlanan 8 saat teorik ve 8 saat uygulamalı eğitimlere tabi tutulur." hükmü yer almakta olup eğitim konuları aşağıda yer almaktadır.

1-HastaOdaklı HizmetAnlayışıEğitimi (Bakanlık Uygulamaları, HastaHakları Mevzuatı).

2-İletişim eğitimi (Hasta-Hekim İletişimi, Empati, Beden Dili, Stres Yönetimi)

3.Hasta Başvuru Bildirim Sistemi Uygulamaları (HBBS)

Hasta Hakları Birimlerinde ve Hasta Hakları Kurullarında Gözlem ve Uygulama Eğitimi.

İlimizdeki sağlık tesislerinde(Kamu Hastaneleri, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri, Toplum Sağlığı merkezleri, Üniversite Hastaneleri, Özel Hastaneler, Tıp Merkezleri, Poliklinikler ve Özel Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri) hasta hakları birimi sorumlusu olarak görev yapan personele yönelik 1.ve 2. grup hizmet içi eğitimler 08-09 Kasım 2017 tarihlerinde yapılmıştır.

Bu kapsamda08-09.11.2017 tarihleri arasında Hasta Hakları İl Koordinatörlüğünün düzenlediği Hasta Hakları Birim Sorumlularına Yönelik Hizmet İçi Eğitimde Eğitim veren Eğitimci listesi aşağıda belirtilmiştir.

EĞİTİM TARİHİ VE SAATİ

EĞİTİMCİ ADI SOYADI

EĞİTİM KONUSU

08-09.11.2017

SAAT 10:00- 11:50

Şenay ÖZÇELİK

(Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Hasta Hakları Birim Sorumlusu)

Hasta Başvuru Bildirim Sistemi Uygulamaları

08-09.11.2017

SAAT 13:00- 14:00

Sibel DEMİR TUTKAL

(Müdürlüğümüz Kalite ve Akreditasyon Şefi)

Hasta odaklı hizmet anlayışı (Bakanlık uygulamaları, Hasta Hakları mevzuatı)

08-09.11.2017

SAAT 14:00- 17:00

Psikolog Sümeyra GÜDEN

Psikolog Fevzi ARSLAN

Hasta Hekim İletişimi- Empati Eğitimi- Beden Dili ve Stres Yönetimi Eğitimi


  • 20171108_132949.jpg
  • 20171108_133059.jpg
  • 20171109_145337.jpg