Bilgi Güvenliği
23 Aralık 2019

Veri Tabanı Kullanıcı İşlemleri ve Yetkilendirme Talep Formu.pdf
POLİTİKALAR
BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI
E-POSTA KULLANIM POLİTİKASI
TEMİZ MASA TEMİZ EKRAN POLİTİKASI
PAROLA YÖNETİMİ POLİTİKASI
ERİŞİM KONTROL POLİTİKASI
MAL VE HİZMET ALIMI GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
SOSYAL MÜHENDİSLİK POLİTİKASI

PROSEDÜRLER
BİLGİ GÜVENLİĞİ DİSİPLİN PROSEDÜRÜ
BİLGİ GÜVENLİĞİ İHLAL OLAYLARI PROSEDÜRÜ
DÜZELTİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ
İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ
GİZLİLİK SÖZLEŞMELERİ UYGULAMA PROSEDÜRÜ
BİLGİ KAYNAKLARI ATIK VE İMHA YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ
İNTERNET VE ELEKTRONİK POSTA PROSEDÜRÜ
KULLANICI HESAPLARININ TANITILMASI, GÖREV DEĞİŞİKLİLİĞİ VE İPTAL PROSEDÜRÜ
TAŞINABİLİR ORTAM PROSEDÜRÜ
YEDEKLEME PROSEDÜRÜ
UZAKTAN ERİŞİM PROSEDÜRÜ
İŞE BAŞLAMA VE İŞTEN AYRILMA SÜREÇLERİ PROSEDÜRÜ

FORMLAR
İŞE BAŞLAMA FORMU
İŞTEN AYRILMA FORMU
DİSK İMHA FORMU
E-POSTA TALEP FORMU / GERÇEK KİŞİLER
E-POSTA TALEP FORMU / TÜZEL KİŞİLER
DONANIM TALEP FORMU
VERİ TABANI / KULLANICI OLUŞTURMA FORMU
VERİTABANI KULLANICI İŞLEMLERİ VE YETKİLENDİRME TALEP FORMU
OLAY BİLDİRİM VE MÜDAHALE FORMU 
AYRICALIKLI ERİŞİM HAKKI TALEP FORMU
GÜVENLİ VERİ SİLME TALEP FORMU
İŞ SÜREKLİLİĞİ FORMLARI
HBYS YETKİ DEĞİŞİKLİĞİ FORMU
KABLOSUZ İNTERNET ERİŞİMİ TALEP FORMU
SUNUCU YETKİLENDİRME FORMU
YEDEKLEME TESLİM FORMU
SUNUCU TALEP FORMU

SÖZLEŞMELER
PERSONEL GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ
KURUMSAL GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ
BİLGİ GÜVENLİĞİ FARKINDALIK BİLDİRGESİ
UZAKTAN ERİŞİM SÖZLEŞMESİ

EKLER
KAYITTAN DÜŞME TEKLİF VE ONAY TUTANAĞI
KURUM BİLGİ VARLIKLARI ENVANTER ÇİZELGESİ
RİSK HESAPLAMA FAKTÖRLERİ
GÜVENLİ YAZILIM GELİŞTİRME KONTROL LİSTESİ
YEDEKLEME PLANI
YEDEKLEME KONTROL LİSTESİ
EĞİTİM SUNUMUNU İÇİN TIKLAYINIZ

BİLGİ GÜVENLİĞİ MEVZUATI
Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi - Olur Yazısı
Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi
Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu - Üstyazı
Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu
Kurumsal SOME Kurulum ve Yönetim Rehberi