Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
15 Mart 2022

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı yönetmeliklerden doğan yükümlülükler çerçevesinde Müdürlüğümüz bünyesindeki çalışanlarına ‘’Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri’’ düzenlenmektedir. Eğitimde İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunundan doğan haklar ve yükümlülükler, iş kazalarının sebepleri ve korunma yolları, iş yerindeki tehlike kaynakları konuları ele alınarak çalışanlarda güvenlik kültürünün geliştirilmesi ve iş sağlığı ve güvenliği konularında farkındalığın arttırılması hedeflenmiştir.