İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü

1. Kalite Standartları Değerlendirme

2. Akreditasyon Hizmetleri

3. Birim Performans Hizmetleri

4. Proje Hizmetleri

5. Bilimsel Yayınlar

6. Planlama, Eğitim Ve Organizasyonlar

7. İl içi ve il dışı olmak üzere aşağıda belirtilen kurumlar en az yılda bir kez ;   Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları doğrultusunda aşağıdaki kurumlarda değerlendirmeleri yapılmaktadır.

8. İl ve ilçe sağlık müdürlüğü birim performans puanına esas Birim performans kriterlerinin hesaplanmasında  İl Kalite Koordinatörlükleri verileri aylık olarak toplar ve

değerlendirir.

9. Ay sonunda durum raporu hazırlayarak, Ek ödemeye esas oluşturmak üzere, İl Sağlık Müdürüne sunmaktadır.

Birimden Sorumlu Başkan ve Başkan Yardımcısı01 Mart 2018