Arabuluculuk Komisyonu İletişim Bilgileri
25 Aralık 2019

                                                         VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

                                                   ARABULUCULUK KOMİSYONU

             Sağlık Bakanlığını temsilen İdaremizi ilgilendiren, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri  İş veya İşlemlerden  doğan özel hukuk  uyuşmazlıklarının  çözümlenmesi için 6325 sayılı hukuk uyuşmazlıklarında  Arabuluculuk  Kanunu’nun  ‘’Arabuluculuk faaliyetlerinin Yürütülmesi’’ başlığı altındaki 15/8. Maddesinde  belirtilen ‘’ Arabuluculuk  müzakerelerinde idareyi, üst yönetici tarafından belirlenen iki üye ile  hukuk Birimi amiri veya onun belirleyeceği bir avukata yada hukuk müşavirinden oluşan komisyon temsil eder.’’ hükmüne uygun olarak idarimizi temsil etmek üzere Arabuluculuk Komisyonu oluşturulmuştur. Arabuluculuk Komisyonunda görevlendirilenlerin isimleri Unvanları ve iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.

                               

 

Asil Üyeler

 

 

Yedek Üyeler

Av.Ayşenur CİNTAN

(Sağlık Bakanlığı Avukatı)

(Tlf: 04322158476)

Av. Gizem TAŞKIN BÜYÜKÇAM

(Sağlık Bakanlığı Avukatı)

(Tlf: 04322158476)

Fatih ALTUN

(Destek Hizmetleri Başkanı)

(Tlf:04322102116)

Yavuz TAŞHAN

(Destek Hizmetleri Başkan Yrd.)

(Tlf:04322102116)

Dr.Fatih TAMAN

(Personel Hizmetleri Başkanı)

(Tlf:04322102116)

Yaşar BEYGO

(Personel Hizmetleri Başkan Yrd.)

(Tlf:04322102116)