Hasta Hakları Birim Sorumlularına Eğitim Verildi
30 Ocak 2018

Van il Sağlık Müdürlüğü bünyesinde yer alan Özel Hastaneler, Tıp Merkezleri, Özel Ağız Diş Poliklinikleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ve İl-İlçe Kamu Hastanelerinde çalışan Hasta Hakları Birim Sorumlularına Müdürlük Toplantı Salonunda "Hasta Hakları ve Hasta Başvuru Bildirim Sistemi (HBBS)" konusunda eğitim verildi.

İl sağlık müdürlüğü Hasta Hakları İl Koordinatörü Yıldırım Kaya tarafından yapılan tanışma konuşmasının ardından, “Hasta Hakları Genelgesi, Hasta Hakları ve Uygulamaları, Hasta Bildirim Sistemi içerisindeki sorunlar ve yapılması gerekenler, Hasta Başvuru Sistemi” eğitimi konuşuldu. Eğitimde Sistemdeki formların nasıl doldurulması sisteme veri girişinin nasıl yapılması gerektiği uygulamalı olarak gösterildi.

    

Hasta Hakları birim sorumlularının hastaya yaklaşımı, olabildiğince vakaların yerinde çözümlenmesi gerektiği, yerinde çözümlenemeyen vakaların İl Sağlık Müdürlüğü Merkez Hasta Hakları Kuruluna havale edilmesi havale etme işleminin nasıl yapılması gerektiği üzerinde itina ile duruldu. Hasta Hakları Yönetmeliği ve 2014/32 sayılı Genelgesine istinaden Malpraktis (Tıbbi Hata) vakalara bakılamayacağı konuşuldu. Eğitim Katılım belgelerinin dağıtılmasıyla sona erdi.

      Hasta Hakları Birim Sorumlularına Eğitim Verildi (2).jpg