overlay

Aşılanma oranının az olduğu Van’da, İl Sağlık Müdürü vatandaşı ikna edip aşı yaptı

Aşılanma oranının az olduğu Van’da İl Sağlık Müdürü prof. Dr.Mahmut Sünnetçioğlu,ilin çeşitli noktalarında  kurulan stantlarda aşı çalışmalarına katılarak, aşıya karşı ön yargısı olan vatandaşları ikna ettikten sonra aşılarını  yaptı.
Van il sağlık müdürü Prof Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, 50 yaşından büyük vatandaşlarımızın 3. doz aşıların gerekliliği konusunda ve aşılarını halen yaptırmayan vatandaşlar içn uyarılarda bulunulunarak; "Ayrıca aşılanmayan kişiler yeni varyanta sebep olabilir. Aşı yaptırmayanlar bir an önce aşılarını olmalı ve aşı süreçleri tamamlanana kadar kendilerini koruyarak maske, mesafe ve hijyen kurallarına daha sıkı uymalılar. Tam aşılı kişiler, delta varyantı ile karşılaşsalar bile ciddi hastalık ve ölüme karşı korunmaya devam etmektedirler.
 Prof Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız ilk 2 dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar 3. dozda istedikleri aşıyı olabilirler. Gönül rahatlığıyla istediğiniz aşıyı 3. doz olarak yaptırabilirsiniz dedi.  Prof Dr.Sünnetçioğlu, Covid-19 salgını mutasyonlarına karşı aşılarınızı olun. Sünnetçioğlu,Özellikle 50 yaş ve üstü vatandaşlarımızın 3.doz aşılarını yaptırmaları için  popülasyonun hassas ve kırılgan olması sebebiyle bu yaş grubunda birçok hastalığın önlenmesi açısından, aşılanmanın önemi büyüktür. Aşılama zamanı aşının etkinliği açısından çok önemlidir. Özellikle risk grubunda olan kişilerde aşılama yapılması önerilmekteyiz. Amaç; Yaşlılarda enfeksiyon hastalıkları, sebeplerinin başında gelmektedir. en riskli grupta yer alan 65 yaş üzerindekiler ve sağlık çalışanlarının, koruyuculuğu daha düşük olan Sinovac ile aşılanmış olması nedeniyle üçüncü bir doza ihtiyaç duyulmaktadır dedi.
Varyantlara ve hastalığa karşı korunması için üçüncü  doz aşının gerekli olduğunu  aşılar ağır hastalığı ve ölümleri engellemektedir, aşısını olmayan bir birey o hastalığa tamamen duyarlı bir topluma girdiğinde 12 bireye bulaş riski ile hastalığı bulaştıracaktır anlamına gelir. Bu sayı bulaşıcılık düzeyi ve süresi, temas hızı ve bulaş olasılığı bileşenlerinin bir ürünü olarak düşünülebilir. Bu kavram aşılamanın halk sağlığı etkilerini ve etkenin toplumdaki bulaş dinamiklerini anlamak açısından önemlidir.
Aşının toplumdaki etkilerinin en önemli belirleyicilerinden biri de aşı olmaktır. Aşı kapsayıcılığına dayalı aşı etkililiğinin hızlı ve sürekli izlemi halk sağlığı müdahalelerini planlamasında yol gösterici bir rol belirlemektedir. Aşıya karşı yanlış bilgilerin çok hızlı yayıldığını ve gençlerin aşıya karşı hassasiyet göstermediğini vurgulayan Sünnetçioğlu, “Vatandaşlar arasında yanlış bilgilerin çok hızlı yayılması, aşıya karşı bir direnç oluşması ve gençlerin aşı konusunda hassasiyet göstermemesinden dolayı oranımız maalesef diğer illere göre istenilen seviyenin altında. Ama sağlık çalışanlarımızın özverili gayretleri, vatandaşlarımızı ikna etme çalışmaları neticesinde yakın zamanda istenilen seviyeye yükseltileceği umudu taşıyoruz. 
Bir toplumda görülen salgınların önlenmesinde hedeflenen toplumsal bağışıklık eşiğinin belirlenebilmesi için temel çoğalma sayısı aşı etkililiğinin bilinmesi gerekir.  İdeal olarak bir aşıdan beklenen en önemli özelliklerden biri aşının ilgili hastalıktan bireyleri ve toplumu tamamen korumasıdır; Vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum dedi.

  • Aşılanma oranının az olduğu Vanda, İl Sağlık Müdürü vatandaşı ikna edip aşı yaptı (5).jpeg
  • Aşılanma oranının az olduğu Vanda, İl Sağlık Müdürü vatandaşı ikna edip aşı yaptı (4).jpeg
  • Aşılanma oranının az olduğu Vanda, İl Sağlık Müdürü vatandaşı ikna edip aşı yaptı (3).jpeg
  • Aşılanma oranının az olduğu Vanda, İl Sağlık Müdürü vatandaşı ikna edip aşı yaptı (2).jpeg
  • Aşılanma oranının az olduğu Vanda, İl Sağlık Müdürü vatandaşı ikna edip aşı yaptı (1).jpeg