Kuduzla Mücadele ve Profilaksi Merkezi
06 Aralık 2019

     Kuduz, insan sağlığını tehdit eden en önemli zoonotik hastalıklardan birisidir. Özellikle klinik belirtiler geliştikten sonra geriye dönüşün mümkün olmaması ve hastalığın dramatik bir şekilde ölümle sonuçlanması kuduzun önemini ortaya koymaktadır. Bu sebeple, gerek kuduz riskli temas öncesi, gerekse kuduz riskli temas sonrası doğru profilaksi uygulamalarının gerçekleştirilmesi elzemdir. 30/05/2007 tarihli ve 26537 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği " ile bildirime esas bulaşıcı hastalıklar listesi ve vaka tanımları düzenlenmiş olup, kuduz ve kuduz riskli temas bildirime esas bulaşıcı hastalıklar listesinde yer almaktadır. Kuduz vakaları ve kuduz riskli temaslılara yaklaşım, kuduz profilaksi uygulamaları ve bildirimlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlığımızca 2019 yılında yayınlanmış olan kuduz saha rehberiyle düzenlenmiştir.

     2019/04 sayılı kuduz mücadele ve profilaksi genelgesinde belirtildiği üzere kuduz riskli temasa maruz kalan kişilerin gerekli profilaksi uygulaması yapılacağı sağlık kurum ve kuruluşların ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşları olarak belirlenmesi esası kapsamında merkez ilçelerimizden Tuşba ilçesinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun ODABAŞ Tıp Merkezi Hastanesi, Edremit ilçesinde SBÜ. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İpekyolu ilçesinde Özel Lokman Hekim Van Hastanesi, Özel Lokman Hekim Hayat Hastanesi ve Özel Akdamar Hastanesi, Saray ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi, diğer ilçelerde ise devlet hastaneleri kuduz profilaksi değerlendirme ve uygulama merkezleri olarak belirlenmiştir.

Kuduzla Mücadele ve Profilaksi Merkezi

İlçe

Aşı Uygulama Merkezi

Tuşba

 • Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun ODABAŞ Tıp Merkezi Hastanesi


Edremit

 • SBÜ. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi


İpekyolu

 • Özel Lokman Hekim Van Hastanesi
 • Özel Lokman Hekim Hayat Hastanesi
 • Özel Akdamar Hastanesi

Erciş

 • Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi

Muradiye

 • Muradiye İlçe Devlet Hastanesi

Çaldıran

 • Çaldıran İlçe Devlet Hastanesi

Çatak

 • Çatak İlçe Devlet Hastanesi

Özalp

 • Özalp İlçe Devlet Hastanesi

Gürpınar

 • Gürpınar İlçe Devlet Hastanesi

Bahçesaray

 • Bahçesaray İlçe Devlet Hastanesi

Başkale

 • Başkale İlçe Devlet Hastanesi

Gevaş

 • Gevaş İlçe Devlet Hastanesi

Saray

 • Toplum Sağlığı Merkezi