Hasta Hakları Günü
27 Mart 2017

Van İl Sağlık Müdürümüz Dr. Ergün Yanmaz, Hasta Hakları Uygulamaları Genelgesinin 1. Maddesi gereğince Sağlık Müdürlüğü bünyesinde; hasta hakları uygulamalarını il genelinde koordine etmek, denetlemek, hasta hakları kurullarının kurulması ve çalışması ile internet tabanlı hasta başvuru bildirim sisteminin çalışmasını sağlamak amacıyla hasta hakları il koordinatörlüklerinin kurulduğunu belirten Yanmaz, birimimizce; hasta hakları uygulamaları genelge toplantıları ’da yapılmakta. Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları kavramı, son yıllarda dikkat çekici bir gelişme göstermiş ve bu gelişmenin hızlı bir ivme kazanmış olduğunu ifade etti.

 

Hasta Hakları kavram olarak dile getirilmediği halde bu konuları irdeleyen ve düzenleyen Tıp Etiği Kuralları ve yasal düzenlemeler bulunmakta Hasta Hakları kavramı, hastaların insan haklarına uygun koşullarda sağlık hizmetine ulaşabilmesini ve bu hakların sağlık alanında en temel anlamıyla hayata geçirilmesini kapsamaktadır.

 

 
Dr. Yanmaz, Hasta Hakları; hekim, hasta ve sağlık kuruluşu arasındaki karşılıklı ilişkileri düzenleyen bir ilkeler bütünü olarak düşünülmelidir. Bu ilkelerin genel olarak kapsamları ve alt başlıkları şu şekilde sıralanabilir: Hasta Hakları; Bilgi edinme hakkı, Hastanın tıbbi sürecinde; Her türlü tıbbi gerçekler, Kendisine uygulanacak girişimler ve maddi karşılıkları ile Bu girişimlerin risk ve yararları ve uygulanabilecek alternatif tedaviler hakkında bilgi edinme hakkı vardır. Hizmet veren sağlık personeli hakkında her türlü kimlik ve mesleki bilgiyi alma ve Tedavinin herhangi bir aşamasında ikinci bir görüşü alma hakkı vardır.

 

Mahremiyet ve özel hayata saygı, tıbbi kayıtların saklanması hakkı vardır.

 

Hastanın; Tüm bilgilerinin gizlilik esaslarına uyarak saklanmasını isteme, Tıbbi kayıtlarının tam ve doğru olarak korunmasını isteme, Bu kayıtlara, kendisi veya yetkili kıldığı kişi tarafından istediğinde ulaşabilme hakkı bulunmaktadır dedi.