T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Van İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Van İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

4- ÖZEL ADSM DİŞ HEKİMİ HARİCİ DİĞER SAĞLIK PERSONELİ BAŞLAYIŞ İŞLEMLERİ

Güncelleme Tarihi: 03/11/2020

  1. Diş Hekimi Harici Diğer Sağlık Çalışanları Başvuru Dilekçesi

  2. Mesul Müdür Dilekçesi_(Diş Hekimi Harici Sağlık Çalışanları İçin) 

  3. Diploma (Müdürlük onaylı)

  4. Hizmet Sözleşmesi (Müdürlük onaylı sureti)

  5. Diğer Sağlık Personeli bilgi bankası çıktısı

  6. İhbarname (İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanır.)

  7. Vesikalık 2 adet fotoğraf (Tanınmasına engel olmayacak şekilde son altı ay içinde çekilmiş)