T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Van İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Van İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

3-ÖZEL ADSM DİŞ HEKİMİ BAŞLAYIŞ İŞLEMLERİ

Güncelleme Tarihi: 03/11/2020

  1. Diş Hekimi Başvuru Dilekçesi
  2. Mesul Müdür Dilekçesi_(Diş Hekimleri İçin) 
  3. Diş hekimi diploması varsa uzmanlık belgesi (Müdürlük onaylı birer örneği)
  4. Personel Bilgi Formu (Diş Hekimleri İçin) 
  5. Hizmet Sözleşmesi (Müdürlük onaylı sureti)
  6. Adli Sicil Kaydı
  7. Diş Hekimi Odası kayıt belgesi
  8. Doktor Bilgi Bankası çıktısı
  1. İhbarname (İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanır.)
  1. Vesikalık 2 adet fotoğraf (Tanınmasına engel olmayacak şekilde son altı ay içinde çekilmiş)

NOT : HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (En Geç)  15 İŞ GÜNÜ