T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Van İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Van İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

2- ÖZEL ADSM MESUL MÜDÜR YETKİ BELGESİ BAŞVURU İŞLEMLERİ

Güncelleme Tarihi: 03/11/2020

  1. Mesul Müdürlük ve Çalışma Belgesi Talep Dilekçesi_(ADSM İçin)

  2. Mesul müdürlük sözleşmesi (Mesul müdür şirket ortağı ise şirket ortaklar kurulu kararı şirket ortağı değilse Mesul müdür-Şirket arası sözleşme, Müdürlük onaylı )

  3. Diş hekimi diploması varsa uzmanlık belgesi (Müdürlük onaylı birer örneği)

  4. Adli sicil kaydı

  5. Diş Hekimi Odası kayıt belgesi

  6. Doktor Bilgi Bankası çıktısı

  7. İhbarname (İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanır.)

  8. Vesikalık 4 adet fotoğraf (Tanınmasına engel olmayacak şekilde son altı ay içinde çekilmiş)