T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Van İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Van İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

28 Eylül Dünya Kuduz Günü

Güncelleme Tarihi: 28/09/2018

28 Eylül Dünya Kuduz Günü


Kuduz, halk sağlığı açısından oldukça önemli zoonotik bir enfeksiyon hastalığıdır.  Özellikle kuduz belirtilerinin ortaya çıkmasından sonra gelişen dramatik tablo insanları daha duyarlı kılmakta, hastalığın ölümle sonuçlanıyor olması ise korunma tedbirlerinin alınmasının önemini bir kez daha hatırlatmaktadır.

Kuduz, insan ve memeli hayvanların çoğunda ensefalit tablosu meydana getiren viral, zoonotik bir hastalıktır. Tüm sıcakkanlı hayvanlar kuduz virüsü ile enfekte olabilirler, ancak hayvanlar kuduz virüsüne karşı aynı oranda hassas değildirler. Aynı zamanda temas sonrası bulaştırma riski açısından da türler arasında fark bulunmaktadır. Örneğin kuduz bir kurt, tilki ve çakal teması en yüksek riskli grubu oluştururken, köpek teması kuduz riski bakımından orta grupta yer alır. Ancak köpekler, hala dünyanın pek çok bölgesinde özellikle gelişmekte olan ülkelerde kuduzun bulaşmasındaki en önemli aracılarıdır.

Ülkemizde kuduza yakalanma ihtimali olan hayvan türleri; köpek, kedi, sığır, koyun, keçi, at, eşek gibi evcil hayvanlarla kurt, tilki, çakal, domuz, ayı, sansar, kokarca, gelincik gibi yabani hayvanlardır.

 Kuduz hastalığına ilişkin belirtiler görülmeye başladığında, hastalık hem insanlar hem de hayvanlar için ölümcüldür. Köpek ve kedilerin her yıl aşılanması hastalığın insanlara bulaşının engellenmesi açısından son derece önemlidir. Beslediğimiz kedi ve köpeklere her yıl kuduz aşısı yaptırarak hayvanlarımızı, kendimizi ve toplumu kuduzdan koruyabiliriz. 

Kuduz, ölümle sonuçlanan bir hastalık olduğundan, korunma yaklaşımları hayat kurtarıcıdır. Bu nedenle, kuduz riski olan hayvanlarla sık temas eden kişilere temas öncesi profilaksi, kuduz riskli teması olan herkese temas sonrası profilaksi uygulanmalıdır.

Yukarıda sayılan hayvanlar tarafından ısırıldığında ya da tırmalandığında yara yeri hemen bol su ve sabunla en az 15 dakika süre ile yıkanmalı ve sonrasında hemen en yakın sağlık kuruluşuna müracaat edilmelidir. Hekim tarafından kuduz aşısı yapılması uygun görüldüğünde aşıların zamanında ve eksiksiz olarak yaptırılması önem taşımaktadır.

Unutmayalım kuduz, hastalığının belirtileri ortaya çıktıktan sonra tedavisi mümkün olmadığından ve genellikle ölümle sonuçlandığından kuduz şüpheli temas durumunda özellikle yara bakımı ile kuduz aşısı ve kuduz antiserumu  uygulamaları hayat kurtarıcıdır.